Đặc Sản Miền Nam

Bánh Phồng Chuối 250G

62,000₫

Bánh Phồng Môn 250G

62,000₫

Khô Bò Thợ Sấy 35G

40,000₫

Khô Mực Loại 20 Con/Kg 250G

398,000₫

Khô Mực Loại 40 Con/Kg 100G

155,000₫